آموزش کامنت نویسی در html (توضیحات برای کد) comment

کامنت یا توضیحات در html به شما کمک می کند تا سورس کد خود را مستند کنید این توضیحات به وسیله مرورگرها برای کاربران نمایش داده نمی شود.

بهزاد میرزازاده بهزاد میرزازاده

زمان مطالعه

3 دقیقه

بازدید

420

پرسش و پاسخ

0
آموزش کامنت نویسی در html (توضیحات برای کد) comment

فهرست مطالب برای مطالعه

<!-- Write your comments here -->

توجه داشته باشید که تگ شروع دارای علامت تعجب ! می باشد اما تگ پایانی این علامت رو نداره.

کامنت یا توضیح نویسی در html کمک میکنه با یک نگاه متوجه کدهای مورد نظر شوید.

<!-- This is a comment -->

<p>This is a paragraph.</p>

<!-- Remember to add more information here -->

کامنت نویسی کمک میکنه در آینده بتوانید کدهای خود را به راحتی دیباگ و نگهداری کنید.

<!-- Do not display this image at the moment
<img border="0" src="https://jobteam.ir/img/logo.png" alt="Trulli">
-->