آموزش کامنت (Comment) ها در سی شارپ

کامنت توضیح یا توصیفی راجع به کدهای برنامه است. کامنت در سی شارپ به توسعه دهنده کمک میکند تا منطق کد خود را توضیح داده و خوانایی برنامه را بهبود می بخشد. در زمان اجرا،کامنت از طرف کامپایلر نادیده گرفته شده و ترجمه نمی شود.

بهزاد میرزازاده بهزاد میرزازاده

زمان مطالعه

3 دقیقه

بازدید

674

پرسش و پاسخ

0
آموزش کامنت (Comment) ها در سی شارپ

فهرست مطالب برای مطالعه

Comment ها در سی شارپ

Comment های تک خطی در سی شارپ با (//) شروع می شود

هر خط کدی که بعد از (//) نوشته شده اجرا نمی شود

نمونه ای از کامنت یک خطی:

// This is a comment

Console.WriteLine("Hello World!");

 

Comment های چند خطی

Comment های چند خطی با (*/) شروع و با (/*) تمام می شود.

هر کدی که بین (*/) و (/*) نوشته شده باشد به وسیله سی شارپ خوانده نمیشود.

نمونه ای از Comment های چند خطی:

/* The code below will print the words Hello World
to the screen, and it is amazing */
Console.WriteLine("Hello World!");

 

این به شما بستگی دارد که از کدام از Comment ها استفاده کنید (//) برای جملات کوتاه (*/) (/*) برای جملات بزرگ استفاده می شوند.

چرا به کامنتها نیاز داریم؟

برنامه نویس خوبی که کدهایی می نویسد که برای انسان خوانا هستند بهتر از برنامه نویسی است که کدهایش تنها برای ماشین قابل خواندن باشد.

بنابراین، به شدت توصیه می شود که برای کدهای خود کامنت بگذارید، زیرا اینکار تمرین  بسیار خوبی برای برنامه نویسی است. کامنت ها اثری بر روی برنامه ندارند زیرا کامپایلر آنها را ترجمه نمیکند.

کامنت به توسعه دهنده کمک می کند تا هنگام بازبینی کد خود بعد از مدتی طولانی، منطق یا الگوریتم کد خود را به یاد آورده و آن را به راحتی درک کند.