آموزش کامنت یا توضیحات (comments) در پایتون

آموزش کامنت یا توضیحات (comments) در پایتون

توضیحات (comments) در زبان های برنامه نویسی بسیار حائز اهمیت هستند چون بدون توضیحات بسیاری از مواقع یا بهتره بگم در بیشتر مواقع نمی توانیم مفهوم خودمون رو به توسعه دهنده بعدی از نوشتن کد ها برسونیم .

 توضیحات در برنامه نویسی برای مواقع زیر گذاشته می شوند:

  1. در زمانی که می خواهیم برای کد های خودمون توضیحاتی بنویسیم.
  2. در زمانی که بخواهیم خوانایی کد های خودمون رو بالاتر ببریم.
  3. در زمانی که بخواهیم قسمتی از کد ما اجرا نشود.
زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 1483
پرسش و پاسخ: 0

طریقه نوشتن Comment

کامنت در پایتون با یک علامت # شروع می شوند و  پایتون از اجرا کردن آن خودداری می کند.

#This is a comment
print("Hello, World!")

 

نظرات را می توانیم در آخر خطوط کد های خودمون قرار بدهیم و با این کار پایتون از اجرای بقیه سطر خودداری می کند.

print("Hello, World!") #This is a comment

 

همیشه از نظرات برای توضیح دادن کد استفاده نمی شود، گاهی برای اینکه بخواهیم قسمتی از کد ما اجرا نشود از Comment گذاری استفاده می کنیم.

#print("Hello, World!")
print("Cheers, Mate!")

 

توضیحات چند خطی (Multi Line Comments)

در پایتون قاعده خاصی برای نظرات چند خطی وجود ندارد. برای نظرات چند خطی می توانیم در ابتدای هر خط از علامت # استفاده کنیم.

#This is a comment
#written in
#more than just one line
print("Hello, World!")

 

یا می توانید از یک رشته چند خطی استفاده کنید. از آنجا که پایتون از اجرای اصطلاحات رشته ای که به متغیرها اختصاص داده نشده جلوگیری می کند، می توانید برای توضیحات چند خطی از triple quotes یا همان سه جفت کوتیشن استفاده کنید.

"""
This is a comment
written in
more than just one line
"""
print("Hello, World!")

 

تا زمانی که رشته به یک متغیر اختصاص داده نشود، پایتون آن را می خواند اما آن را اجرا نمی کند و نادیده گرفته می شود و شما با این کار یک توضیح چند خطی نوشته اید.

همانطور که قبلا گفتیم که اساسی به مبحث متغیرها میپردازیم در مقاله بعدی به بررسی متغیرها می پردازیم که بسیار مبحث حیاتی و پایه در هر زبان برنامه نویسی است.

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده