نوشتن، ایجاد و ویرایش فایل در پایتون (Python create write)

نوشتن، ایجاد و ویرایش فایل در پایتون (Python create write)

در مقالات قبل در مورد دو مبحث "باز کردن فایل ها در پایتون" و "خواندن فایل ها در پایتون" با همین عناوین با شما صحبت کردیم، حال نوبت به این رسیده که بتوانیم در یک فایل موجود بنویسیم و فایلی که موجود نیست را ایجاد کنیم یا عمیلات ویرایش فایل را انجام دهیم.

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 3355
پرسش و پاسخ: 0

نوشتن در فایل موجود با پایتون

برای نوشتن در یک فایل موجود، باید پارامتری را به متد ()open اضافه کنیم.

این پارامتر دو نوع است : “a” و “w”

پارامتر “a” همان ضمیمه (append) کردن به انتهای یک فایل است.

پارامتر “w” همان نوشتن (write) است که محتوای موجود را بازنویسی می کند.

در زیر دو مثال از این پارامتر را برای درک بهتر برای شما آورده ایم.

مثال: در این مثال فایل demofile2.txt را باز کرده و محتوای مورد نظر را به انتهای آن با پارامتر “a” ضمیمه کرده است.

f = open("demofile2.txt", "a")
f.write("Now the file has more content!")
f.close()
#open and read the file after the appending:
f = open("demofile2.txt", "r")
print(f.read())

نوشتن در فایل موجود در پایتون (Python)

مثال: در این مثال فایل demofile3.txt را باز کرده و با پارامتر “w” محتوای مورد نظر را در آن بازنویسی کرده است.

f = open("demofile3.txt", "w")
f.write("Woops! I have deleted the content!")
f.close()
#open and read the file after the appending:
f = open("demofile3.txt", "r")
print(f.read())

نوشتن در فایل موجود در پایتون (Python)

توجه: پارامتر “w” کل فایل را بازنویسی می کند.

ایجاد یک فایل جدید در پایتون

برای ایجاد یک فایل جدید در پایتون از متد ()open با یکی از پارامترهای زیر استفاده می کنیم.

این پارامترها عبارتند از : “x”، “a” و “w”

پارامتر “x” برای ایجاد (create) یک فایل استفاده می شود و در صورت وجود فایل پیغام خطایی صادر می کند.

پارامتر “a” کار ضمیمه (append) را انجام می دهد و اگر فایل وجود نداشته باشد آن را ایجاد می کند.

پارامتر “w” همان کار بازنویسی (overwrite) را انجام می دهد و اگر فایل وجود نداشته باشد آن را ایجاد خواهد کرد.

در زیر برای درک بهتر از هر کدام مثالی برای شما آورده ایم.

مثال: در این مثال فایلی با نام myfile.txt را با پارامتر “x” ایجاد کرده ایم.

f = open("myfile.txt", "x")

در نتیجه کد بالا یک فایل خالی با نام مشخص شده ایجاد می شود.

مثال: در این مثال می خواهیم یک فایل را بازنویسی کنیم با متد “w” ولی چون فایل مورد نظر وجود ندارد آن را ایجاد می کند.

f = open("myfile.txt", "w") 

خب در این جا به پایان یکی دیگر از مقالات پایتون رسیدیم و طریقه نوشتن و ایجاد کردن یک فایل را یاد گرفتیم.

در مقاله بعدی که آخرین موضوع مدیریت فایل های پایتون است، طریقه حذف کردن یک فایل در پایتون را برای شما شرح خواهیم داد.

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده