نمایش کدهای برنامه نویسی یا کامپیوتر در HTML

نمایش کدهای برنامه نویسی یا کامپیوتر در HTML

نمایش کدهای برنامه نویسی یا کامپیوتر در HTML : نکته : html شامل چندین عنصر برای نوشتن ورودی های کاربر و کدهای کامپیوتری است که در ادامه با هم آن ها را یکی یکی بررسی می کنیم.

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 901
پرسش و پاسخ: 0

مثال: به این مثال دقت کنید، میبینید که کدهای زبان برنامه نویسی در خروجی چاپ شده اند.

<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>

عناصرComputer Code  در زبان نشانه گذاری HTML

تگ Kbd در HTML برای ورودی صفحه کلید

عنصر Kbd در HTML برای تعریف ورودی صفحه کلید استفاده می شود، در مرورگر به شکل پیش فرض محتوای داخل آن با فونت monospace نمایش داده می شوند.

مثال: در زیر برخی از محتوای متن به صورت ورودی صفحه کلید نمایش داده شده اند.

<p>Save the document by pressing <kbd>Ctrl + S</kbd></p>

عنصر Kbd در HTML برای تعریف ورودی صفحه کلید استفاده می  شود

بیشتر بدانیم : جدا کردن سه رقم سه رقم اعداد با jquery جی کوئری

تگ samp در HTML برای خروجی برنامه

عنصر samp در HTML برای خروجی برنامه های کامپیوتر استفاده می شود، در مرورگر به شکل پیش فرض محتوای داخل این عنصر نیز با فونت monospace نمایش داده می شوند.

مثال: در زیر یک مثال از کاربرد عنصر samp برای خروجی برنامه های کامپیوتر را برای شما آورده ایم.

<p>Message from my computer:</p>
<p><samp>File not found.<br>Press F1 to continue</samp></p>

عنصر samp در HTML برای خروجی برنامه های کامپیوتر استفاده می شود

بیشتر بدانیم : تبدیل اعداد فارسی به انگلیسی با جی کوئری jquery

تگ code در HTML برای نشان دادن کدهای کامپیوتر

عنصر code در HTML برای نشان یک قطعه کد کامپیوتر استفاده می شود، در مرورگر به شکل پیش فرض محتوای داخل این عنصر نیز با فونت monospace نمایش داده می شوند.

مثال: در زیر یک مثال از کاربرد عنصر code برای نشان دادن یک قطعه کد کامپیوتر را برای شما آورده ایم.

<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>

عنصر code در HTML برای نشان یک قطعه کد کامپیوتر استفاده می شود

توجه داشته باشید که عنصر code فضای سفید اضافی و خطوط را حذف می کند، برای رفع این مشکل می توانید عنصر code را درون یک عنصر pre قرار دهید، به مثال زیر دقت کنید:

<pre>
<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>
</pre>

تک pre در HTML برای نشان یک قطعه کد کامپیوتر

همانطور که میبینید کدها به همان صورت که در ویرایشگر نوشته شده اند در خروجی نمایش داده شده اند.

تگ var در HTML برای متغیرها

عنصر var در HTML برای تعریف یک متغیرها در یک زبان برنامه نویسی یا در یک عبارت ریاضی استفاده می شود، محتوای داخل آن معمولا به شکل italic نمایش داده می شود.

مثال: در زیر برخی از کلمات را با استفاده از عنصر var در زبان نشانه گذاری HTML به عنوان متغیر تعریف کرده ایم.

<p>The area of a triangle is: 1/2 x <var>b</var> x <var>h</var>, where <var>b</var> is the base, and <var>h</var> is the vertical height.</p>

تگ var در HTML برای متغیرها

تگ های HTML
تگ توضیحات
Code تعریف کدهای برنامه نویسی کامپیوتر
Kbd تعریف ورودی صفحه کلید
Samp تعریف خروجی برنامه کامپیوتر
Var تعریف متغیر
Pre تعریف متن پیش فرمت شده

بیشتر بدانیم : آموزش عناصر یا تگ های معنایی در HTML 

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده