سامان محمدپور - توسعه دهنده وب مبتدی

موفقیت بستگی به تلاش هر شخص داره، هممون ب همون اندازه که تلاش کردیم موفق شدیم.

مطالب کاربر سامان محمدپور

دسترسی به عناصر آرایه با ماژول NumPy در پایتون (Python)

دسترسی به عناصر آرایه با ماژول NumPy در پایتون (Python)

مسیردهی فایل ها در زبان نشانه گذاری HTML

مسیردهی فایل ها در زبان نشانه گذاری HTML

استفاده از جاوا اسکریپت (JavaScript) در زبان نشانه گذاری HTML

استفاده از جاوا اسکریپت (JavaScript) در زبان نشانه گذاری HTML

تگ iframe در زبان نشانه گذاری HTML

تگ iframe در زبان نشانه گذاری HTML

ایجاد آرایه ها با ماژول NumPy در پایتون (Python)  -بخش دوم

ایجاد آرایه ها با ماژول NumPy در پایتون (Python) - بخش دوم

ایجاد آرایه ها با ماژول NumPy در پایتون (Python) - بخش اول

ایجاد آرایه ها با ماژول NumPy در پایتون (Python) -بخش اول

ویژگی ID (شناسه) در زبان نشانه گذاری HTML (اچ تی ام ال)

ویژگی ID (شناسه) در زبان نشانه گذاری HTML (اچ تی ام ال)

نصب ماژول NumPy در پایتون (Python)

نصب ماژول NumPy در پایتون (Python)

ویژگی کلاس (Class) در زبان نشانه گذاری HTML (خصوصیت یا صفت)

ویژگی کلاس (Class) در زبان نشانه گذاری HTML (خصوصیت یا صفت)

معرفی ماژول NumPy در پایتون (Python)

معرفی ماژول NumPy در پایتون (Python)

عناصر بلوکی (Block) و درون خطی (Inline) در HTML

عناصر بلوکی (Block) و درون خطی (Inline) در HTML

صدک ها (Percentiles) در یادگیری ماشین (Machine Learning) پایتون

صدک ها (Percentiles) در یادگیری ماشین (Machine Learning) پایتون

انحراف معیار و واریانس در یادگیری ماشین (Machine Learning) پایتون

انحراف معیار و واریانس در یادگیری ماشین (Machine Learning) پایتون

یادگیری ماشین - میانگین (Mean)، میانه (Median)، نما (Mode)

یادگیری ماشین - میانگین (Mean)، میانه (Median)، نما (Mode)

شروع کار با یادگیری ماشین (Machine Learning) در پایتون (Python)

شروع کار با یادگیری ماشین (Machine Learning) در پایتون (Python)

حذف (Delete) فایل در پایتون (Python)

حذف (Delete) فایل در پایتون (Python)

نوشتن (write) و ایجاد (create) فایل در پایتون (Python) ویرایش فایل

نوشتن (write) و ایجاد (create) فایل در پایتون (Python) ویرایش فایل

خواندن فایل (Read File) در پایتون (Python)

خواندن فایل (Read File) در پایتون (Python)

باز کردن فایل های پایتون (Python)

باز کردن (مدیریت) فایل های پایتون (Python)

قالب بندی رشته (String Formatting) در پایتون (Python)

قالب بندی رشته (String Formatting) در پایتون (Python)

ورودی کاربر (user input) در پایتون (Python)

ورودی کاربر (user input) در پایتون (Python)

مدیریت خطا (استثنا) با try except در پایتون (Python)

مدیریت خطا (استثنا) با try except در پایتون (Python)

RegEx (عبارات منظم و با قاعده) در پایتون (Python)

RegEx (عبارات منظم و با قاعده) در پایتون (Python)

JSON (جیسون) در پایتون (Python)

JSON (جیسون) در پایتون (Python)

Math در پایتون (Python)

توابع ریاضی (Math) در پایتون (Python)

زمان (date) در پایتون (Python) کار با تاریخ

زمان (date) در پایتون (Python) کار با تاریخ

ماژول ها (Modules) در پایتون (Python)

ماژول ها (Modules) در پایتون (Python)

دامنه (Scope) متغیرها در پایتون (Python) محلی و سراسری یا عمومی

دامنه (Scope) متغیرها در پایتون (Python) محلی و سراسری یا عمومی

Iterator ها در پایتون (Python)

Iterator ها (تکرارگرها) در پایتون (Python)

وراثت (inheritance - ارث بری) در پایتون (Python)

وراثت (inheritance - ارث بری) در پایتون (Python)

کلاس و شی (Class/Object) در پایتون (Python)

کلاس و شی (Class/Object) در پایتون (Python)

آرایه ها (arrays) در پایتون (Python)

آرایه ها (arrays) در پایتون (Python)

توابع Lambda (لامبدا - بی نام) در پایتون (Python)

توابع Lambda (لامبدا - بی نام) در پایتون (Python)

آموزش توابع (functions) در پایتون (Python)

آموزش توابع (functions) در پایتون (Python)

حلقه های for در پایتون (Python)

حلقه های for در پایتون (Python)

حلقه های (loop) while در پایتون (Python)

حلقه های (loop) while در پایتون (Python)

شرط (if و else) ها در پایتون (Python) دستورات شرطی

شرط (if و else) ها در پایتون (Python) دستورات شرطی

متدهای نوع داده ای Dictionary در پایتون (Pythonn)

متدهای نوع داده ای Dictionary در پایتون (Pythonn)

نوع داده ای فرهنگ لغت (Dictionary) در پایتون (Python)

نوع داده ای فرهنگ لغت (Dictionary) در پایتون (Python)

متدهای (توابع) set در پایتون (Python)

متدهای (توابع) set در پایتون (Python)

من یک توسعه دهنده مبتدی وب هستم و علاقه زیادی به کد زنی و برنامه نویسی و در کل دنیای تکنولوژی دارم و همچنین عاشق نوشتنم چون نوشتن احساس خوبی داره چه نوشتن علمی باشه چه نوشتن ادبی و چه داستان و رمان. شاید اگر این رشته رو انتخاب نمی کردم نویسنده و بازیگر می شدم چون علاقه دومم هست.